Användarvillkor för Travoyaz

Dessa användarvillkor gäller för de söktjänster som finns på Travoyaz. Genom att använda Söktjänsterna godkänner du dessa användarvillkor. Godkänner du ej dessa användarvillkor skall du omedelbart upphöra att använda söktjänsterna.

På Travoyaz.se kan du kostnadsfritt göra sökningar och jämföra priser på både flyg och hotell i samma sökning på Travoyaz.se's återförsäljares produkter och tjänster. Travoyaz.se säljer inte några flygresor eller hotell själv. Alla eventuella bokningar och betalningar av flygresor och hotell görs direkt på återförsäljarens egna webbsida.

Travoyaz.se har inte något ansvar för dina eventuella bokningar av flygresor och hotell. Återförsäljaren har ansvar för alla eventuella kundrelationer mellan användare och återförsäljare vid en bokning eller köp av en flygresa och hotell.

Travoyaz.se kan inte garantera att information som publiceras om återförsäljarens flygresor och hotell är korrekta eller uppdaterade. Travoyaz.se ansvarar inte för eventuella kostnader eller förluster eller skador som kan uppstå genom att utnyttja söktjänsterna eller för dina utförda bokningar eller köp hos återförsäljare.

Alla immateriella rättigheter till Travoyaz.se inklusive det material som finns på Travoyaz.se ägs och innehas av Travoyaz.se och, i förekommande fall, av respektive återförsäljare. Materialet får ej kopieras, distribueras eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten, utan Travoyaz.se skriftliga medgivande.